PDA

查看完整版本 : 一大早看到个这,这一刹那就不相信爱了。punisherV
31.10.2012, 07:58
攻击方 桀桀 来自于 新的村庄


军队数量 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
损失 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俘虏 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

缴获物 1261310023193755/34320
防御方 kissgod5201 来自于 农民的第一块田


军队数量 10 10 0 0 0 3 0 0 0 3 1
损失 9 9 0 0 0 3 0 0 0 3 1
防御方 支援


军队数量 7 0 7 0 0 0 0 7 6 0
损失 6 0 6 0 0 0 0 6 5 0

这论坛明显没法贴图啊

eb208
31.10.2012, 09:11
缴获物 1261310023193755/34320????

这得多大的仓才能放的下?

299
31.10.2012, 12:10
死了3个拓荒吗??!!!!!!!!!!!!

必须称霸
31.10.2012, 13:19
现在 不流行插图了? 擦